Kalkulator
Pe?na Ksi?gowo??


eBiuro
Teledoradca

Opcje eBiuro+
eDokumenty
eWyci?gi
eAnalizy


Obliczona cena jest orientacyjna

Ksi?gowo?? Online

panel klienta

tekst alternatywny

Pe?na Ksi?gowo??

Obs?uga ksi?gowa miesi?czna ju? od 500 PLN

Sprawd? co mo?emy Ci zaproponowa?:

W cenie us?ug zawarte s?:

darmowy teleDoradca (do godziny czasu) GRATIS!
sporz?dzanie deklaracji (miesi?cznych i rocznych) GRATIS!
reprezentacja w urz?dach GRATIS!
obs?uga kadrowa w?a?cicieli/wsplnikw (do dwch osb) GRATIS!

Obs?uga ksi?gowa miesi?czna:

ILO?? DOKUMENTW CENA OBS?UGI MIESI?CZNEJ
0 50 500 PLN
51 100 650 PLN
101 200 850 PLN
201 300 1100PLN
powy?ej 300
(za ka?de kolejne 50 dokumentw)
+ 50 PLN

Obs?uga kadrowo-p?acowa:

za ka?d? osob? (pracownik, wsp?pracownik, powy?ej dwch w?a?cicieli/wsplnikw)

od 30 PLN

Inne czynno?ci:

Korzystanie z dost?pu do ,,eBiura" do 100 PLN
Korzystanie z dost?pu do ,,eBiura+"
  eDokumenty - automatyczne wczytywanie dokumentw do systemu ksi?gowego do 100 PLN
  eWyci?gi - wczytywanie wyci?gw bankowych do systemu ksi?gowego biura do 100 PLN
  eAnaliza - tworzenie indywidualnych raportw dla sp?ek do 199 PLN
Korzystanie z dost?pu do konsultacji poprzez us?ug? teleDoradca     100 PLN

 

 

 

Cennik zawiera ceny netto - do podanych cen nale?y doliczy? podatek VAT. Cennik ma charakter informacyjny i mo?e ulec zmianie w zale?no?ci od ilo?ci dokumentw i ilo?ci zatrudnionych osb. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczna cena ustalana jest po zapoznaniu si? z dokumentacj? firmy. Wszystkie stawki mo?na negocjowa? w ramach realizacji umowy. Przy podpisaniu umowy podmiot winien przedstawi? dokumenty rejestracyjne firmy - wpis do ewidencji/KRS, NIP, REGON.

tekst alternatywny
^ Top