Ksi?gowo?? Online

sprawd? jakie to proste

tekst alternatywny

Ksi?gowo?? Online

panel klienta

tekst alternatywny

Dlaczego my?

Sprawd? co powoduje ?e warto nam zaufa?!

Tax Assistance zapewnia profesjonaln? obs?ug? ksi?gow? poprzez:

Pracownikw

 • z wieloletnim do?wiadczeniem w pracy w ksi?gowo?ci nabyte podczas obs?ugi  podmiotw gospodarczych wszystkich form prawnych
 • posiadaj?cy uprawnienia do us?ugowego prowadzenia ksi?g rachunkowych
 • stale podnosz?cy swoje kwalifikacje

Gwarancje indywidualnego podej?cia do Klienta

 • w sferze optymalizacji kosztw
 • w sferze minimalizacji obci??e? podatkowych

Gwarancje ochrony klientw

 • wymagane przepisami ubezpieczenie

Partnerstwo

 • stale doskonalimy jako?? obs?ugi Klienta poprzez partnerstwo
 • korzystamy z sugestii Klientw pod k?tem realizacji ich wymaga? i oczekiwa?
 • poddajemy si? sta?ej ocenie Klientw

eBiuro

 • korzystaj?c z nowych rozwi?za? technicznych prowadzimy wymian? dokumentw poprzez Internet
 • Klient ma sta?? kontrol? nad post?pem prac przy wprowadzaniu dokumentw
 • Klient ma sta?y dost?p do ewidencji, deklaracji, przeleww, analiz
 • Klient ma bezpo?redni kontakt z ksi?gow? obs?uguj?c? Jego firm?

^ Top