Masz pytania - FAQ

sprawd? nasze odpowiedzi

tekst alternatywny

Ksi?gowo?? Online

panel klienta

tekst alternatywny

Jak to dzia?a?

Jak dostarczy? dokumenty.


Jeste?my elastyczni. Mo?emy wsp?pracowa? na r?ne sposoby. Wybierz taki, ktry jest dla Ciebie najlepszy:

Przesy?asz dokumenty w formie papierowej poczt? lub kurierem

Biuro wprowadza dokumenty do systemu ksi?gowego. Otrzymujesz dost?p do swojej dokumentacji online w momencie ich wprowadzania do systemu.


Przesy?asz dokumenty w formie elektronicznej ( skany )

Biuro wprowadza dokumenty do systemu ksi?gowego. Otrzymujesz dost?p do swojej dokumentacji online w momencie ich wprowadzania do systemu. Jednak znacznie wcze?niej ni? w opcji poprzedniej.


Wczytujesz dokumenty ze swojego programu sprzeda?owego bezpo?rednio do systemu Biura

Po wst?pnej obrbce dokumenty automatycznie s? wprowadzone do systemu ksi?gowego. Niemal natychmiast otrzymujesz dost?p do swojej dokumentacji online

tekst alternatywny
^ Top